La Vall Ferrera Pallars Sobirà
Bordes de Virós Las bordes i les ruïnes de l'antic poble que es diu que era el primitiu Araós i que ja va ser nomenat a l'acta d'Urgell de 839.

Sant Lliser a Virós Petita església parroquial preromànica amb arc visigòtic. Reformada.